Síť zvukových senzorů odhání pytláky v řeckém národním parku

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Výzkumný projekt TECH4ALL Guardian má chránit řecký národní park před pytláky. Na chytrých senzorech se podílí i firma Huawei.

Řecký národní park Vikos–Aoös svou rozlohou pokrývá asi 12,600 hektarů země a vedle malebné krajiny v něm najdete také domov mnoha divokých zvířat: třeba vlků, medvědů nebo zdejšího symbolu: balkánského kamzíka. Území je pod ochranou UNESCO a patří na seznam světových geoparků, tedy geologicky hodnotných území.

Tento odlehlý, drsný a těžko přístupný terén však nenavštěvují jen milovníci přírody. Rozmáhá se zde totiž ilegální lov, jelikož je toto území označeno jako rezervace pro divokou zvěř. Park se však potýká s omezenými lidskými a finančními zdroji, a tak jsou možnosti, jak odehnat z oblasti pytláky jen omezené. Ti zde často loví kamzíky, když stáda sestupují ze strmých skal, aby se pásla na loukách a v bukových lesích.

Aby místní ochránci odehnali pytláky, zapojili do hry technologické inovace. Výsledkem spojení organizací Rainforest Connection (RCFx), řeckého Výzkumného ústavu lesního hospodářství a zdejší pobočky Huaweie, je projekt TECH4ALL Guardian. Ten zajišťuje nepřetržité monitorování rezervace kamzíků v pomocí akustických senzorů. Každý snímač RFCx Guardian detekuje zvuky v oblasti o rozloze tří kilometrů čtverečních, včetně zvuků přímo ohrožujících divokou zvěř: výstřelů zbraní a také motorových pil dřevorubců.

Data z akustických senzorů jsou přenášena prostřednictvím sítě GSM. Ukládají se na cloud a algoritmy následně identifikují potenciální hrozby. Pokud senzor zaznamená výstřel nebo zvuk motorové pily, dozví se to strážci parku okamžitě prostřednictvím notifikace ve smartphonové aplikaci. Vzhledem k tomu, že do soutěsky, kde kamzíci žijí, vede jen několik cest, je pravděpodobnost dopadení pytláků poměrně velká. A pokud nebudou dopadeni okamžitě, shromážděná data mohou poskytnout důležité důkazy, což zvýší šanci na identifikaci pachatelů.

Síť senzorů také poskytuje informace, které lze využít pro vzdělávací účely v informačních centrech parku. Zařízení navíc není třeba nabíjet, jsou totiž plně napájena solární energií. Projekt TECH4ALL Guardian prozatím procvičuje algoritmy pro detekci výstřelů a motorových pil a také analyzuje optimální plán napájení.

Do dubna letošního roku 2021 bylo již zaznamenáno 1 250 hodin akustických dat, během kterých bylo zjištěno pět výstřelů. Ačkoliv ochránci parku zatím žádného pytláka nedopadli, informace o novém „akustickém štítu“ pro kamzíky se šíří mezi místními obyvateli.

Huawei také na letošní konferenci European Innovation Day 2021 také oznámil start nového projektu Tech4All Guardian, tentokrát v Rakousku. Na něm bude spolupracovat s Vídeňskou univerzitou a RFCx na výzkumném projektu u Neziderského jezera v národním parku Seewinkel. Tento projekt bude pomocí inteligentních softwarových systémů od Huawei zkoumat dopady změn klimatu na biologickou rozmanitost a na základě dat pomáhat vyvíjet nová opatření na ochranu životního prostředí.

Sdílet.

O autorovi

Komentáře jsou uzavřeny